MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Autologní transplantace krvetvorných buněk
Fotogalerie
Autologní transplantace krvetvorných buněk

Autologní transplantace krvetvorných buněk  je léčebný výkon, při kterém se po předcházející chemoterapii převádí pacientovi jeho krvetvorné buňky zpět. Jinými slovy, dárcem krvetvorných buněk je sám pacient. Tento postup umožňuje podat tak intenzívní chemoterapii, která by jinak mohla být smrtelná, protože by úplně zničila krvetvorbu. Díky zpětnému převedení krvetvorných buněk se při tomto výkonu krvetvorba opět obnoví. Autologní transplantace krvetvorných buněk  se nejčastěji používá u pacientů lymfomem či mnohočetným myelomem. V posledních letech se indikace transplantace rozšiřují i na další, jinak léčbou neovlivnitelná, onemocnění, např. autoimunitní onemocnění typu roztroušené sklerózy. Jak  transplantace probíhá? Prvním krokem je odebrání krvetvorných buněk. Původně se používal název transplantace kostní dřeně. Historicky se totiž odebírala kostní dřeň pacientovi z pánevní kosti na chirurgickém sále v celkové anestézii. V současné době se používají krvetvorné buňky vyplavené do krve po podání takzvaných růstových faktorů a odebrané na přístroji zvaném separátor krevních elementů. Tato procedura není zásadně pro pacienta zatěžující a lze ji přirovnat např. k dárcovství krevních destiček či plazmy od zdravých dobrovolníků. Krvetvorné buňky se ve speciálním transfuzním vaku a roztoku zamrazí při teplotě -196°C, což je teplota tekutého dusíku. Takto zamražené mohou být uchovávány mnoho let. Samotná transplantace probíhá na transplantační jednotce, délka hospitalizace je přibližně 3 týdny. V prvních dnech pacient dostává chemoterapii. Po jejím ukončení, se krvetvorné buňky u lůžka nemocného rozmrazí a jsou mu převedeny zpět formou transfúze do žíly. Krvetvorné buňky se samy usidlují v prostorách kostní dřeně a postupně začínají produkovat jednotlivé krvinky. S odstupem asi dvou týdnů po převodu buněk, dochází k plnému obnovení krvetvorby, normalizaci hodnot krevního obrazu a pacient je propuštěn domů.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.