MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Moderování v České televizi
Fotogalerie

Moderování v České televizi 

Klíč

České televize nabídla Jiřímu Pešinovi v roce 2003 externí spolupráci na pořadu Klíč, který se věnuje problematice lidí s handicapem. Stal se společně s Janem Potměšilem a Kateřinou Hamrovou jedním z moderátorů pořadu a podílel se i na tvorbě mnoha scénářů. Spolupráce byla přínosná, o čemž svědčí i 1.cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické dílo propagující problematiku zdravotního postižení v kategorii televizních pořadů, kterou získal spolu s kolegy Tomášem Karasem a Jánem Novákem. Po dvou letech pořad opustil a začal připravovat projekt Domácí lékař aneb nic není jenom tak...

Domácí lékař aneb nic není jenom tak...

One man show s figurínou Marií. Pořad se premiérově vysílal jako týdeník v letech 2006-2009 a Česká televize stále zařazuje reprízy tohoto cyklu do vysílání. Více ZDE

Moje medicína

Série vzdělávacích pořadů pod názvem Moje medicína s podtitulem Průvodce světem medicínských informací je společným projektem portálu MojeMedicína.cz a České televize. Podstatou cyklu je přiblížení vybraných diagnostických a terapeutických metod laické veřejnosti. Divák se dozvídá, jak se na určité vyšetření či lékařský zákrok připravit a co si vzít s sebou k lékaři. Prostřednictvím kamery je možné sledovat, jak se konkrétní diagnostická či terapeutická metoda provádí, o čem vypovídají zjištěné výsledky a co lze na jejich základě usoudit o zdravotním stavu pacienta. Pořad jednoduchou a srozumitelnou formou vyvrací mýty a falešné informace, které si často mezi sebou sdělují pacienti v čekárnách. Více ZDE

Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.