MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Český rozhlas 2 - Praha, Dobré jitro, neděle 2. ledna 2011, 5:05 - 8:00
Fotogalerie
Český rozhlas 2 - Praha, Dobré jitro, neděle 2. ledna 2011, 5:05 - 8:00

Ve nedělní Dobrém jitru přivítá Jiří Pešina vzácného hosta – předsedu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Rytíře Českého lékařského stavu profesora Jaroslava Blahoše. Nenechte si ujít jedinečné setkání s výjimečnou osobností na Dvojce Českého rozhlasu od 5:05 do 8:00. Dotazy můžete posílat na emailovou adresu jitro@rozhlas.cz.

 

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., zahraniční korespondující člen Académie Nationale de Médecine (Paříž) se narodil 30.6.1930 v Horažďovicích, jichž je čestným občanem. Lékařskou fakultu UK (v Plzni) ukončil s vyznamenáním v r. 1955. Poté, jako pracovník Endokrinologického ústavu v Praze, se zabýval endokrinologií, zejména endokrinologií vápníku a kosti a metabolismem kyseliny močové. Od r. 1969 pracoval na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK (nyní 2.LF) ve fakultní nemocnici Pod Petřínem, zprvu jako asistent, později docent, profesor a nakonec jako přednosta interní kliniky. V r. 1992 po zrušení fakultní nemocnice byl pověřen vedením interní kliniky VLA JEP v ÚVN Praha. Tam také založil l. osteocentrum v České republice, jehož je nyní vedoucím. Je i nadále vědeckým pracovníkem VLA JEP. J. Blahoš publikoval přes 300 prací a 9 monografií. Nejvýznamnější je Endokrinologie (s O. Blehou) 1. a 2. vydání. Přednášel na kongresech ve všech světadílech. Dva roky pracoval jako vedoucí polikliniky v Hararu v Etiopii. Jako visiting professor pracoval v Leedsu, Upsalle, Padově, Tokyu. Dva roky (1968-1969) pracoval na endokrinologické klinice nemocnice Beaujon v Paříži. Prof. Blahoš je předsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Do jejího čela byl opakovaně zvolen. V říjnu 1999 byl v tajných volbách zvolen prezidentem Světové lékařské asociace (WMA), která sdružuje přes 80 národních asociací a více než 8 milionů lékařů světa. WMA je nevládní organizací a spolu se SZO (která je organizací vládní) je nejvýznamnější lékařskou světovou organizací. Prof. Blahoš je čestným členem zahraničních endokrinologických společností, členem vědeckých a redakčních rad domácích i zahraničních aj. Dne 28.10.2001 obdržel z rukou prezidenta Havla Státní vyznamenání Za zásluhy 1. třídy. Dne 14.7.2002 byl jmenován prezidentem Francie Rytířem Čestné legie a v r. 2008 byl povýšen na důstojníka Řádu Čestné legie Francouzské republiky. Dále byl jmenován prezidentem Svépomocné společnosti členů Čestné legie v ČR. Prof. Blahoš je ženatý a má dva syny.

 

Zdroj: internetové stránky České lékařské společnosti JEP

 

1. vysílací hodina: 5:05 - 6:00

2. vysílací hodina: 6:05 - 7:00


3. vysílací hodina: 7:05 - 8:00


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.