MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Český rozhlas 2 - Praha, Dobré jitro, neděle 15.března 2009, 5:05 - 8:00
Fotogalerie
Český rozhlas 2 - Praha, Dobré jitro, neděle 15.března 2009, 5:05 - 8:00

V ranním vysílání Českého rozhlasu 2-Praha přivítáme od 5:05 hodiny ředitele Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze Jana Kuklíka. Hlavním tématem pořadu bude 70. výročí obsazení Československa německými okupanty. Moderátor Jiří Pešina a jeho host připomenou hlavní historické události, které se odehrály v letech 1938 - 1945. Uslyšíme ukázky z dobového rozhlasového vysílání i příběhy pamětníků.

Záznam pořadu on-line:

1. vysílací hodina: 5:05 - 6:00

2. vysílací hodina: 6:05 - 7:00

3. vysílací hodina: 7:05 - 8:00

 
Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.